พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

   ขออนุญาตหยิบยกส่วนหนึ่งของคำกล่าวโดย คุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ ในงานพิธีอัญเชิญพระเศียรพระพุทธรูปฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาเพื่อเล่าแจ้งแถลงความเป็นมาของการสร้างองค์พระพุทธรูปดังนี้นะคะ

    "เรื่องความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปนี้  เกิดจากบุญกุศลที่ท่านพระอาจารย์ พระครูจิตตภาวนาญาณสั่งสมมาจากการอุปสมบท ประจวบเหมาะได้พบป่าไม้สัปปายะและจัดตั้งวัดเป็นพุทธอุทยานในเนื้อที่ดูแล 3,500 ไร่   ได้สร้างถาวรวัตถุเป็นองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเกิดการดำริกันขึ้นว่า “คุณแม่สร้างเจดีย์แล้วจะสร้างอะไรอีกไหม?” คุณแม่ก็ตอบว่า “สร้างพระหินใหญ่ที่สุดเป็นรูปนั่งสมาธิบนยอดเขาแห่งนี้" ใช้งบเท่าไรก็ได้บอกกันไปรากฏว่าหาช่างแกะยังไม่ได้มาหลายปี   ต่อมาในปี 2547 ได้ไปสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านนาตูม  คุณแม่ปิยวรรณต้องไปคุมช่างก่อสร้างเอง ก็ได้มองเห็นภูเขาตรงข้ามโรงเรียน เป็นรูปพระปางปรินิพพานใหญ่โตสวยงามมาก  ลูกๆก็บอกว่า “ถ้าแม่จะทำ พวกเราก็ยังไม่ทิ้งโครงการนะ”

      DSC_0255 การค้นพบ นายช่างนริศ รัตนวิมล ก็สมความปรารถนาที่จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือร่วมใจหลายฝ่ายลงมือออกแบบ  ตอนแรกนายช่างมีปัญหาบอกว่า “ผมทำไม่ได้ ออกแบบแล้วต้องทุบทิ้งถึง 2 ครั้ง” คุณแม่บอกว่า “ต้องทำได้ เพียงแต่เธอขอไม่ถูก รูปองค์พระศาสดาเธอต้องขอกับท้าวสักกะเทวราช  ท้าวอสุรินทราหู  ท้าวสาตาศิรายักษ์  ท้าวมหาพรหม  ท้าวมหาราช   เพราะมหาเทพ 5 องค์นี้เป็นผู้เก็บรูปขององค์พระศาสดาไว้ ขออย่างเดียวเธอห้ามตาย พรุ่งนี้เธอทำเลยนะ”   ส่วนตัวคุณแม่ก็เข้าห้องพระในคืนนั้นโดยร้องขอว่า “จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้มีคุณเป็นอเนกอนันต์มหรรณพ องค์พระภูมิพลมหาราชพระองค์นั้น  ถ้าหากมหาเทพ 5 พระองค์โปรดอนุญาตให้สร้างถวาย ก็ขอให้เกิดปาฏิหาริย์ด้วยเทอญ”  แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดำเนินมา ได้ค้นหาหินที่ดีที่สุดในหลายประเทศ   จนในที่สุดได้หินอ่อนขาวจากเหมืองที่คาร์ราร่า ประเทศอิตาลี เป็นหินอ่อนสวยงามเนื้อดีที่สุดสำหรับการแกะสลัก โดยรับความร่วมมือร่วมใจจากครูบาพระอาจารย์ด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง   ตลอดจนผู้มีพลังศรัทธากตัญญูกตเวทิตาในหัวใจทุกๆท่าน  มีความเห็นชอบร่วมเป็นพลังความตั้งมั่นชอบมาจนถึงทุกวันนี้

โดยองค์พระปางปรินิพพานมีความยาว 20 เมตร สูง 8 เมตร ใช้หินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลีจำนวน 42 ก้อน แกะเรียงซ้อนกันเป็นรูปองค์พระพุทธรูปจำลอง ปางปรินิพพาน  เพราะเห็นว่าปางนี้ทำด้วยหิน ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเลย และมีพระมหาวิหารยาว 49 เมตร กว้าง 39 เมตร  มีประตูทางเข้าพระมหาวิหาร 3 ด้าน  ภายในตกแต่งด้วยความวิจิตร  มีภาพปั้นทศชาติและพุทธประวัติหล่อด้วยทองแดง  ผนังแกะสลักหินอ่อนอักษรคำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และหน้าต่างกระจกแกะสลักปริศนาธรรม โดยประดิษฐานบนยอดเขาสูงในป่า  เป็นสถานที่เหมาะสมยิ่งนัก อีกทั้งยังเป็นสมบัติ  และหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่ถาวรต่อไปในกาลข้างหน้า   เพราะประเทศไทยให้โอกาสเรื่องการทำคุณงามความดีแก่ทุกคนทุกจังหวัดในประเทศ  ตามความศรัทธาตั้งมั่นนั้น ซึ่งประเทศอื่นๆไม่มี  จะมีก็จะต้องเป็นผู้มีอำนาจเท่านั้น จึงจะก่อสร้างวัดวาอารามได้

   "โอกาสที่เรามีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบธรรม พระไตรปิฎก มีพระสงฆ์สาวกเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า  การเจริญเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นแด่พุทธบริษัทสี่อย่างงดงาม พวกเราเหล่าอุบาสกอุบาสิกา นับเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดเป็นพสกนิกรข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระภูมิพลมหาราช ปกเกศคุ้มเกล้าชาวไทย   ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

    ในนามของคณะกรรมการ “โครงการสร้างองค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพานและพระมหาวิหาร วัดป่าภูก้อน” พร้อมผู้ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาทุกคนที่ถวายความจงรักภักดีอย่างแรงกล้า  เสริมสร้างพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะมุ่งมั่นกระทำความดี  เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดไป  ต้องน้อมขอขอบพระคุณที่ได้รับความสนับสนุน ช่วยเหลืออย่างมากจากพระคุณเจ้าทุกรูป  และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกจังหวัด ทุกภาคส่วน  ซึ่งมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการโครงการนี้  เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปีพุทธศักราช 2554 นี้  และครั้งต่อไปโดยทั่วกัน

     butterflies butterflies  butterfliesbutterfliesbutterflies

Advertisements

Comments on: "ประวัติโดยสังเขปของโครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน" (2)

  1. แอบประทับใจลึกๆ ที่ได้ทราบถึงเรื่องราวอีกหนึ่งมุม ของคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เขาบอกกันว่าคนที่มาพบกันนั้นแสดงว่าได้ทำบุญร่วมกันมา (เจ้าหญิงจึงได้มาเจอกับพี่โศ อิอิ)

  2. ขอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: