พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

         ขณะนี้วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี กำลังดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธรูปหินแกะสลักด้วยหินอ่อนไว้ท์คาร์ราร่า นำเข้าจากอิตาลี  ความยาว 20 เมตร มีพระมหาวิหาร กว้าง 39 เมตร ยาว 49 เมตร

IMG_3165AMA7 พุทธคุณบันดาล   คำว่า "ปรินิพพาน" เป็นมงกุฎเกียรติยศของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงค้นพบด้วยองค์เอง     โดยองค์พระเมตตาวิสุทธิคุณ องค์พระปัญญาวิสุทธิคุณ และองค์พระบริสุทธิ์วิสุทธิคุณ

  • ได้มอบไว้เป็นองค์แทนพระบรมศาสดา  เป็นธรรมจักรแด่พุทธบริษัทให้ลึกซึ้งในงานอันวิสุทธิ์ ให้เจริญรุ่งเรืองในจริยธรรม นำบรมสุขแห่งความเป็นนิรันดร คือ ถึงซึ่ง "ปรินิพพาน"
  •    รูปจำลองจะทรงความงดงามด้วยความสงบ งามสง่าด้วยความบริสุทธิ์ในหินขาว โดดเด่น เป็นสัจธรรม เป็นครูแห่งมรณานุสติอันล้ำเลิศ ไว้เป็นมรดกของแผ่นดินในรัชสมัยรักาลที่ 9 ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่เหนือชีวิตเหนือจิตใจของ "พระเจ้าแผ่นดิน"

       AMA7 ธรรมคุณบันดาล  พระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนาและพุทธประเพณี  ตลอดถึงพระสงฆ์สาวก พุทธบริษัทสี่ และทุกๆ ศาสนา  เป็นสหธรรมมิกแด่ทุกประเทศ  จนทรงเป็นมหาราชพระองค์เดียวในโลกในธรรม     ด้วยพระบารมีนี้สมควรที่พุทธบริษํทสี่จะสำนึกด้วยการแสดงออกถึงความกตัญญูในดวงใจของเรา    และในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษาที่จะมาถึง  ด้วยความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณในจิตใจที่จะส่งเสริมชีวิตของเราและคนอื่น   ด้วยการเชิญชวนสร้างเครื่องสักการะ เป็นมหามงคล มหาสิริ ในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตและสังคมในประเทศบ้านเกิดของเรา

        AMA7 สังฆคุณบันดาล  "พระไตรปิฎก" เป็นพระธรรมวินัยอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระสงฆ์สาวกดำรงตั้งมั่น สืบสาน เพื่อจรรโลงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา      "วัดป่าภูก้อน" ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เป็นวัดและเขตพุทธอุทยาน 1,000 ไร่    ร่มรื่นสวยงาม หนาทึบไปด้วยไม้นานาชนิด   เป็นพุทธสถานที่พุทธศาสนิกชนอาศัยประพฤติปฏิบัติ หลวงตา

โดยมีท่านพระครูจิตตภาวนาญาณ (พระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม) เป็นเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ) ต.บ้านก้อง จ.อุดรธานี  เป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักชัยที่ให้กำลังจิตใจในการรักษาป่า  ตั้งแต่เข้ามาขอสร้างวัดในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลา 23 ปี  ให้เครื่องอยู่อาศัยในปัจจัยสี่   ได้สร้างสถานศึกษาและให้ทุนการเรียน  ธรรมคำสอนในการดำเนินชีวิตกับชาวบ้านทุกหมู่เหล่าจนถึงทุกวันนี้

องค์ท่านและคณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาได้จัดตั้งโครงการให้บริหารดำเนินการ โดยได้จัดสถานที่บนยอดเขาลูกหนึ่ง   เป็นลานกว้างขวางชื่อว่า "ลานอาสนะพุทธะ"   มีทัศนียภาพเป็นทิวเขาและทะเลต้นไม้อันสวยงาม เหมาะสมที่จะเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสักการะบูชาพระองค์นี้

           AMA7 สำนึกคุณโดยพุทธบริษัท ๔  ความสำนึกระลึกคุณอันนี้  พวกเราเป็นผู้สะสมพุทธจริยธรรม เพื่อชีวิตที่เป็นมงคลอันดีงาม เพราะชีวิตนี้สั้นนัก   ธรรมที่เราอาศัยจะเป็นหลักให้แก่ชีวิตและวิญญาณ  

 e003_1     ได้โปรดคืนสิ่งดีๆ แก่ชีวิตผู้อื่น  คืนสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชาติบ้านเมือง  คืนความสว่างอันประเทืองปัญญาแก่โลก น้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรา  ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์เจริญยิ่งยืนนาน ขอภัยพาลอย่าผองพบ     ด้วยเดชะแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัย ได้โปรดประทานพระสุขพลานามัย ให้พระองค์ทรงสมบูรณ์ยิ่ง  เป็นเอกอัครแห่งความระลึกสำนึกในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ตลอดกาล

     ขอความศักดิ์สิทธิ์ในพระหฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มีพระเมตตากรุณาต่อสรรพสิ่งด้วยความบริสุทธิ์  โปรดประทานความเข้มแข็งให้คณะผู้ร่วมสร้าง ผู้อุทิศสร้าง  จงดำรงความตั้งมั่นให้เครื่องสักการะนี้แล้วเสร็จในเร็ววัน  เพื่อความสุขความเจริญแด่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  จงทุกผู้ทุกนามเทอญ

Advertisements

Comments on: "ปฐมเหตุในการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน วัดป่าภูก้อน" (3)

  1.    实在是太难懂的文字啦!

  2. ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
    เป็นสเปซที่ให้ความรู้ดีจังเลยคะ

  3. ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนม์เจริญยิ่งยืนนาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: