พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

  AAPLAI~4  ศาลารับรองพระเถระ และนิทรรศการ "ศาลา พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร" ขนาด 7 X 21 เมตร

      ศรัทธาสร้างถวายโดย   คุณประสริฐ อุทิศให้บรรพชนตระกูลตั้งตรงศักดิ์                        

                                                      body_index_detaleradio_0404body_index_detaleradio_04             

                                                        kapook_39890

    AAPLAI~4  ศาลาบูชาพระจำลองและพระประจำวัน "ศาลา สักการะคุณพระรัตนตรัย" ขนาด 7 X 14 เมตร

      ศรัทธาสร้างถวายโดย   นายชำนาญ-นายโอฬาร และลูกหลาน อุทิศให้บรรพชนตระกูลวีรวรรณ    

              

                                                    body_index_detaleradio_0405body_index_detaleradio_04             

                                                      kapook_39890

   AAPLAI~4  ศาลาร้านของว่างและเครื่องดื่ม "ศาลา อนาถบิณฑิกเศรษฐี"" ขนาด 7 X 14 เมตร

      ศรัทธาร่วมบุญโดย  นายพิเศษ-นางสิริมา  อุทิศให้บรรพชนตระกูลเอี่ยมสกุลรัตน์    

                                                  

                                                   body_index_detaleradio_0409body_index_detaleradio_04

                                                     kapook_39890

   AAPLAI~4  ศาลาร้านจำหน่ายของที่ระลึก  "ศาลา พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี"  ขนาด 7 X 21 เมตร

      ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณพ่อหาญ-คุณแม่ประยูรศรี  ชาญณรงค์  และบรรพชน

                                                  

                                                   body_index_detaleradio_0408body_index_detaleradio_04

                                                     kapook_39890

    AAPLAI~4  ศาลาชมทัศนียภาพ "ศาลา วิสาขามหาอุบาสิกา" ขนาด 7 X 14 เมตร

      ศรัทธาสร้างอุทิศให้คุณปู่เฉลิม-คุณย่าเกียว  ว่องพานิช, คุณตาหลิม-คุณยายอมร  ปฐมรัตน์                                                              โดยพระพุทธิพงศ์  อภิชาโต, นางสาวโศรยา, นายเกียรติศักดิ์  ว่องพานิช และครอบครัว    

      พระวิหารออกแบบตกแต่งภายในด้วยความวิจิตรปริศนาธรรม  เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงพาดำเนินไปสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์  

     นามผู้ศรัทธาร่วมสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนปางปรินิพพาน และพระวิหาร  จะจารึกไว้บนแผ่นศิลาบนผนังด้านหลังของพระวิหาร  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งใหญ่ในการสร้างหลักฐานของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ที่ได้รับบำเหน็จคุณแห่งพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย  ตราบนานเท่านาน

 

                  kapook_29887 thumb_90489048 kapook_29887

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: