พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

IMGP5104       

 องค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปางปรินิพพาน  มีความยาว 20 เมตร โดยใช้หินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลีจำนวน 43 ก้อน 

มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 15-30 ตัน  นำมาแกะสลักและเรียงซ้อนกันเป็น  3 ชั้น  ใช้งบประมาณในการสร้างพระพุทธรูป  43  ล้านบาท

โดยได้รับศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหินอ่อนขาว 43 ก้อน โดย

bullet03_redsign ฯพณฯ ดร.อำนวย-คุณหญิงสมรศรี  วีรวรรณ และครอบครัว     bullet03_redsign ฯพณฯ ชาญชัย  ลี้ถาวร และครอบครัว

bullet03_redsign ฯพณฯ โพธิพงษ์ -คุณยุพา ล่ำซำ และครอบครัว   bullet03_redsign ดร. ปลอดประสพ-คุณธัญญา  สุรัสวดี และครอบครัว

bullet03_redsign คุณชำนาญ-คุณกลอเรีย วีรวรรณ และครอบครัว     bullet03_redsign คุณโอฬาร-คุณปิยวรรณ  วีรวรรณ และครอบครัว

   bullet03_redsign คุณเปรมชัย  กรรณสูต  และบริษัทในเครือ              bullet03_redsign หลวงไวทเยศรางกูร-ม.ล. เชื้อ (สนิทวงศ์)

bullet03_redsign คุณประเสริฐ  ตั้งตรงศักดิ์ และครอบครัว                 bullet03_redsign คุณเกรียงศักดิ์  วงศาริยวานิช และครอบครัว

bullet03_redsign คุณประภาส-น.อ.หญิง เจดีย์  ชลศรานนท์ และครอบครัว           bullet03_redsign ครอบครัวชาญณรงค์

bullet03_redsign คณะบริษัท ตั้งงี่สุ่นซุปเปอร์สโตร์ จำกัด               bullet03_redsign คุณอภิรักษ์-คุณจันทร์ทิพย์  วานิช และครอบครัว

bullet03_redsign คุณกิตติธรา  รวมธรรม ร้านหลานนายสา       bullet03_redsign คุณแม่กิมเตียง  แซ่เจี่ย โดยคุณวิวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล

bullet03_redsign คุณเกษม-คุณนิตยา  วิศวพลานนท์ และครอบครัว    bullet03_redsign คุณจอน-คุณยุพิน  เลอเนอร์

bullet03_redsign คุณเจมส์-คุณจอร์ช-คุณพลอย  เลอเนอร์               bullet03_redsign สกุลจันทร์รุ่งสกุล-สกุลศรีประทักษ์ และคณะ

bullet03_redsign คุณปรีดาวรรณ  และครอบครัวรุจิกนกกาญจนา       bullet03_redsign คุณวีระ-คุณอรพินธ์  โอภาสเศรษฐกุล และคณะ

bullet03_redsign สโมสรไลอ้อนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และคณะ

bullet03_redsign คุณจิตรรัตน์  ไชยพฤทธิพงศ์ และครอบครัว          bullet03_redsign คุณแม่เฉลิม  ศิริพันธุ์ และคณะกัลยาณธรรม

bullet03_redsign คุณนิตยา  สุวรรณชาต และคณะ     bullet03_redsign พระพุทธิพงศ์ อภิชาโต-คุณเกียรติศักดิ์  ว่องพานิช และครอบครัว

bullet03_redsign คุณเหรียญทอง  ลาภศรีสวัสดิ์ และคุณสุรชัย  อันศิริมงคล      bullet03_redsign คุณสมศักดิ์-คุณสุธรรม  ติยานนท์

bullet03_redsign คุณกาญจนา และคุณธารา-คุณจันทวดี  ชูจันทร์         bullet03_redsign คุณพ่อกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ และครอบครัว

bullet03_redsign คุณอิทธิพงศ์-คุณวิภาวัลย์  เศรษฐพัฒนชัย และครอบครัว   bullet03_redsign คุณวรรณพร  อัศวสุวรรณกิจ และครอบครัว

bullet03_redsign ครอบครัววิจิตรหิรัญธำรง             bullet03_redsign โหงวตงซัวฮกซิ่วตึ๊ง (อยุธยา) โดย ล้อเตียกิมบี่

bullet03_redsign มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี) โดย คุณสรพงศ์  ชาตรี

bullet03_redsign พระอรรถกิจโกศล (พระธงชัย  ธมฺมธโช) และคณะศรัทธา        bullet03_redsign คุณแม่ลั้งเช็ง  แซ่ตั้ง

bullet03_redsign ดร. กมล  สกลธนารัตน์ และครอบครัว                   bullet03_redsign คุณเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ และครอบครัว 

bullet03_redsign คุณสุมิตต์  เหลืองสุวรรณ           bullet03_redsign ดร.วิชาญ-คุณเรวดี-ด.ญ.ปาณิศา-ด.ช.จารุภพ  จำปาขาว

bullet03_redsign  สมาคมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย

เงินขวัญถุง โดย

bullet03_redsign ฯพณฯ องคมนตรี จุลนภ-ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และครอบครัว

bullet03_redsign ท่านปีติพงศ์-ดร.วัฒนพร  พึ่งบุญ ณ อยุธยา และครอบครัว            bullet03_redsign บริษัท วีรวรรณ จำกัด

สมทบทุนค่าแรงแกะสลักหิน โดย

bullet03_redsign พระอธิการชาลี  ถิรธัมโม และคณะพระสงฆ์วัดป่าภูก้อน 

bullet03_redsign คุณเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ และน้อมถวายสิงโตจีน  1 คู่         bullet03_redsign คุณชาติชาย  โฆษะวิสุทธิ์ 

 

 250

Advertisements

Comments on: "รายนามผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหินอ่อนพระพุทธสรีระ พระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน" (1)

  1. ข้าพเจ้าขอร่วมอนุโมทนาสาธุการ ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งปวง และร.9 สาธุ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: