พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

       icon0005   มีผู้ศรัทธาร่วมบุญดังนี้ 

    caa_logoความหมาย

   ควรน้อมเข้ามา คือ ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ หรือน้อมใจเข้าไปให้ถึง ด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ หรือให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้น   หมายความว่า  เชิญชวนให้ทดลองปฏิบัติดู  อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงที่หมาย คือ "นิพพาน"

   เป็นของจำเพาะตน

  ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณกฤษณา  คุณะปุระ และครอบครัว

    caa_logoความหมาย

    อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตน  คือ เป็นวิสัยของวิญญูชนจะพึงรู้ได้ ต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตน  ทำให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้ และรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เอง

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณพันธุ์ทิพา  หลาบเลิศบุญ และครอบครัว

           bullet03_redsign "สังฆคุณ 9" bullet03_redsign  

 caa_logoความหมาย

   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นผู้ปฏิบัติดี คือ ปฏิบัติตามหลัก มัชฌิมาปฏิปทา ปฏิบัติไม่ถอยหลัง ปฏิบัติสอดคล้องกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  ดร.ปลอดประสพ-คุณธัญญา  สุรัสวดี และครอบครัว

   caa_logoความหมาย

   พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่ลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ไม่อำพราง หรือดำเนินทางตรง คือ มัชฌิมาปฏิปทา

   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  น.พ.เทพภาฎณ-พ.ญ.อรอนงค์  เสริมวงศ์สัตย์

   caa_logoความหมาย

   เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง คือ ปฏิบัติปฏิปทาที่จะให้เกิดความรู้ธรรม ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  คุณสุธรรม-คุณสมศักดิ์ ติยานนท์ และครอบครัว

   caa_logoความหมาย

   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

   ศรัทธาร่วมบุญโดย  ร.ท. ชนินทร์-คุณจรณา  วรรณดิษฐ์ และครอบครัว

    caa_logoความหมาย

   พระสงฆ์สาวก  เป็นผู้ปฏิบัติชอบ หรือ ปฏิบัติสมควรได้รับ "สามีจิกรรม" คือ ปฏิบัติน่าเคารพนับถือ

  ศรัทธาร่วมบุญโดย นายเซ็น-นางสกกี  ชูพิทักษ์สิน

 

       077       hed_flag-ani       077

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: