พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

     

                                                                                                                                   updatedbw

        bar   

                      DSCF1900a        DSCF2319a        _DSC0007a

 

              TheWheel2  ท่านสาธุชนผู้มีกุศลเจตนาในจิต  ทุกอย่างในโลกนี้คือ "สมมุติบัญญัติ"   เราได้รับมนุษย์สมบัติและสมบัติมนุษย์มาจาก  คุณพ่อ  คุณแม่ ตั้งชื่อ….  นามสกุล…   ก่อนเราเกิดมาลืมตาดูโลก หรือท่านพยายามไปขอชื่อจากผู้มีพระคุณและจากผู้มีศีลมีธรรม  นำมาให้ลูกเป็นของขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคล  และมีความสุขความเจริญต่อไปในชีวิตของลูกๆ ทุกคน และแด่ชีวิตของเรา      ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอา "ของขวัญ" ที่ท่านมอบให้  นำเป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อการระลึกคุณ

              TheWheel2  บัดนี้เราได้พบบุญกุศลแล้วที่ควรบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทาน     ร่วมสร้างพระวิหาร   และกระเบื้องหลังคามุงครอบพระวิหาร     การน้อมสำนึกระลึกคุณอันสำคัญนี้ของผู้ให้ชีวิต-จิตใจแก่เรา  โดยเขียนชื่อ…   นามสกุล…..  ของท่านลงในแผ่นทองเหลือง หรือทองแดง   เพื่อนำไปขึ้นติดประกอบเป็นร่มเงาแห่งความกตัญญูรู้คุณอันยิ่งใหญ่นี้ ต่อบิดา มารดา  จนถึงผู้มีพระคุณแก่ตนและครอบครัว

              TheWheel2  ความสำนึกระลึกอย่างนี้ได้  จึงมีจิตน้อมไปให้สูงสุด   ทำถวายเป็นเครื่องสักการะคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  องค์พระพุทธรูปหินอ่อนปางปรินิพพาน  พระวิหาร    ด้วยความเลื่อมใสยิ่งนักให้ถึงใจเรา  จะเกิดความชุ่มชื่น ปีติ เบิกบาน ใสสะอาดต่อเนื่องไป   เพราะชีวิตนี้เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการบำเพ็ญกุศลบารมีทุกประการ

              TheWheel2  ด้วยความคุ้นเคยกับสิ่งดี มีมงคล  จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราชาวพุทธ ที่ได้เผื่อแผ่บุญกุศลร่วมกัน

 

                                        327

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: