พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

i164871686_76866_3 

     บุญกุศลเป็นของท่านผู้มีปัญญาขวนขวาย  อยู่ในเจตนาเจริญเมตตาตน   อยู่ในการบำเพ็ญบุญ  บำเพ็ญธรรมเสริมบุญประเพณี  เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาใน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน" โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเพียรปลูกป่า   รักษาป่าเขาให้หนาทึบเต็มไปด้วยต้นไม้   อุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่  เกิดธรรมชาติที่สมบูรณ์ในเนื้อที่ 3,500 ไร่    เต็มไปด้วยเมฆหมอกแห่งความชุ่มชื้น   อากาศสะอาดผ่องใส บรรยากาศรอบๆ งดงาม   มีความสงบสงัดวิเวกอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับผู้บำเพ็ญภาวนาที่จะมาอาศัย   มีภูเขาหลายลูกที่ขึ้นอยู่เป็นทิวทัศน์สวยงามตระการตา

      โดยเฉพาะภูเขาพื้นที่พิเศษ  เป็นที่ประดิษฐานองค์พระนอน  อยู่บน "ยอดเขาอาสนะพุทธะ"  ขณะนี้กำลังก่อสร้างพระวิหารเพื่อครอบองค์พระนอน  อันแกะสลักด้วยหินอ่อนขาวเนื้องามจากประเทศอิตาลี  มีความยาว 20 เมตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาที่จะมาถึงในปีพุทธศักราช 2554   ซึ่งขณะนี้ได้แกะสลักเป็นองค์พระที่งดงามสมบูรณ์ อุดมด้วยสิริและมงคล  สมคุณค่าแห่งความศรัทธาของพุทธบริษัทสี่  ที่ได้ร่วมใจเจตนาอย่างยิ่งที่จะน้อมถวาย    เป็นหลักฐานสำคัญในความกตัญญูกตเวทีให้สถิตอยู่คู่ประเทศไทยของเรา  พระวิหารที่จะก่อสร้างนี้ความกว้าง  39 เมตร ความยาว  49 เมตร  รูปแบบผสมผสานจากวัฒนธรรมของลาวและไทย     การตกแต่งภายในวิจิตรด้วยความศรัทธา  งดงามด้วยเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวัสดุมั่นคงถาวร

      ในโอกาสที่เราดำเนินการก่อสร้างขั้นต้นไปแล้ว  ถือเป็นโอกาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญกุศลสิงสถิตอยู่ในจิตใจ  ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างอนุสรณ์แห่งพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อสิริมงคลแห่งชีวิตจิตใจร่วมกัน   คุณประโยชน์ที่เราร่วมกันทำวันนี้จะเป็นพลังพัฒนาชีวิตทุกชีวิตที่ลำบากยากไร้ให้เกิดความสุข ความเจริญ  รักษาความดีเป็นหลักชีวิตและจิตใจของพวกเขาตลอดไป

     บุญส่วนหนึ่งเป็นกุศลที่จะอุทิศให้สันติภาพแห่งธรรมในโลก และพุทธบริษัทสี่จะเพิ่มพูนพละกำลังความตั้งมั่น เสริมสร้างคุณงามความดีในงานสักการะคุณของพวกเราแต่ละคน ให้มั่นคงแข็งแกร่งรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะขณะนี้โลกอยู่ในมหาวิบากกรรมทั้งธรรมชาติและอวิชชา "ความเห็นผิด"  ยึดมั่นถือมั่นในภูมิภพ  ดูหมิ่นในคุณแห่งปัญญาเมตตาธรรมขององค์พระผู้บริสุทธิ์วิสุทธิคุณ  ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินไทยที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยร่มเงาของพระโพธิสมภารมาหลายชั่วคนแล้ว

      พวกเรามาร่วมกันเพียรรักษา เพียรสร้างพลังแห่งสติและปัญญา  เพิ่มศรัทธาความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ความไม่เที่ยงด้วยเหตุนั้น    และเหตุนี้  ความเที่ยงจะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเรา  เลื่อมใสพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นเครื่องอาศัย  ทำให้เกิดความสุขความเจริญในการเสริมสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา   โดยมีพระสงฆ์องค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้อนุโมทนาบุญกุศล   สมควรแด่การรับเครื่องสักการะคุณนี้จากพุทธบริษัทสี่เพื่อผลทางใจที่งดงาม    มี "ปีติ" เป็นเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของการดำรงอยู่แห่งชีวิต   จนถึงอนาคตของลูกหลานเยาวชนและมนุษยชาตินี้   คือสิ่งที่บรรพชนคนชาวพุทธมอบอริยสมบัติและพุทธสถานที่ท่านได้ศรัทธาอุทิศให้เรามา เพื่อรักษามิให้สูญหาย  สืบเนื่องยาวนานตราบนานเท่านาน

      ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก      จงบันดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้เจริญอยู่ในธรรม  มีความปลอดภัยในชีวิต  มีความสุขความเจริญในจิตตลอดกาลทุกเมื่อ  จนถึงพระนิพพานเทอญ

 

 angel_leftNeophuket_Digital_Art-011angel_right

 

 

Advertisements

Comments on: "ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระวิหาร ครอบองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน วัดป่าภูก้อน" (1)

  1. ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับข้อมูล
    ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยงามมากขนาดนี้ถ้าสร้างเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: