พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

   ชั้นบนสุดของผนังภายในพระมหาวิหาร  มีภาพนูนต่ำพระพุทธประวัติ  12 ภาพ และภาพทศชาติแต่ละชาติ 10 ชาติตามลำดับ   ทุกภาพหล่อด้วยทองแดงมีความสูง  2 เมตร ยาว  2.70 เมตร

                                            _right  ภาพทศชาติ  10 ภาพ  _left

 1. พระเตมีย์                             ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณธีรชาติ-คุณมิตราภรณ์ วีรวรรณ, คุณธนโชค-                                                                        คุณศิริลักษณ์  วีรวรรณ 
 2. พระมหาชนก                       ศรัทธาร่วมบุญโดย    คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ
 3. พระสุวรรณสาม
 4. พระเนมิราช
 5. พระมโหสถ                         
 6. พระภูริทัตต์                          ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และครอบครัว
 7. พระจันทกุมาร
 8. พระนารถพรหม
 9. พระวิธูรบัณฑิต
 10. พระเวสสันดร                       ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณนคร-คุณจริยา สกุลกิตติธำรง

                                                      

                                                    i164538222_40183_3

                                         _right  ภาพพระพุทธประวัติ  12 ภาพ  _left

 1. พระพุทธเจ้าประสูติ                                      ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และครอบครัว
 2. เสด็จออกประพาสเมือง เห็นเทวทูตทั้ง ๔
 3. เสด็จออกผนวช                                           ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และครอบครัว
 4. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
 5. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส ทรงลอยถาด  ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณนิตยา วิศวพลานนท์ และเพื่อน
 6. ผจญมาร-ตรัสรู้                                           ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณวีระ-คุณอรพินธ์-คุณวิรุฬห์-                                                                                              คุณเมธา โอภาสเศรษฐกุล
 7. ปฐมเทศนา-โปรดท่านปัจจวัคคีย์
 8. มอบให้พระสารีบุตรบวชพระราหุล                 ศรัทธาร่วมบุญโดย   พ.อ.นพ.บวร  แมลงภู่ทอง และครอบครัว
 9. เสด็จจำพรรษาที่ดาวดึงส์ โปรดพุทธมารดา
 10. โปรดองคุลีมาล                                          ศรัทธาร่วมบุญโดย  
 11. พระเทวทัตโดนธรณีสูบ                               ศรัทธาร่วมบุญโดย   ครอบครัวคุณะปุระ-ครอบครัว PRINS                                                                                                                                                                            และสกุลตันติธนูทอง
 12. ทรงปลงพระชนมมายุสังขาร

 

                                                     flowercontent11122550204445

Advertisements

Comments on: "รายละเอียดของภาพทศชาติและภาพพระพุทธประวัติหล่อทองแดง" (1)

 1. ต้องขออภัยมานะที่นี้ เนื่องจากความอ่อนด้อยทางเทคโนโลยี IT ของเจ้าของสเปซ จึงทำให้อัพโหลดรูปจากของจริงมาเลยโดยไม่ได้ลดขนาดความละเอียดของภาพ หรือย่อภาพให้เล็กลงก่อน รูปจึงไม่ขึ้นในสเปซ นอกจากในเครื่องคอมของข้าพเจ้าเอง แต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วค่ะ ผิดไปแล้ว ต้องขออภัยจริงๆ นะค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: