พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

                                                          

 

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศล หล่อพระรัศมีและสร้างพระวิหาร และเฝ้ารับเสด็จฯ ในวโรกาสที่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมี

พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน

 

      องค์พระรัศมีประดิษฐานอยู่บนยอดพระเศียรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันหมายถึง แสงสว่างโชติช่วงแห่งพระโลกุตตรปัญญาอันเป็นธรรมบริสุทธิ๋ที่ทำให้พ้นจากโลก  จะปรากฏขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ แสดงธรรมโปรดพระขีณาสพ จนถึงเสด็จปรินิพพาน สัญญลักษณ์ของพระรัศมีที่พระองค์ทรงเปล่งฉัทพรรณรังสี     มีคุณลักษณะเป็นเปลวรัศมี   ปรมาจารย์ด้านพุทธศิลป์โบราณท่านวางรูปลักษณ์ขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้  และสืบทอดพุทธลักษณะในรูปพระปฏิมาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลที่พุทธบริษัทสี่ทุกสารทิศ ได้ร่วมศรัทธาสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพาน และพระวิหาร ให้ปรากฎขึ้นด้วยแสนยานุภาพอันกัมปนาทแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยด้วยความจงรักภักดีอย่างแรงกล้า  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  ได้โปรดอภิบาลรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมฉลองวโรกาสมหาสิริวัฒนมงคลเจริญพระชนมมายุ ครบ  ๗  รอบ ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔

ในกาลขณะนี้  การแกะสลักองค์พระเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และกำลังก่อสร้างฐานองค์พระพร้อมพระวิหาร และศาลารายรอบอีก  ๕ หลัง  ซึ่งจะแล้วเสร็จในกลางปี  ๒๕๕๓ นี้   คณะสงฆ์และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสถือเป็นมหาพุทธฤกษ์ ในวันวิสาขบูชา  ศุกร์ที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้  จัดพิธีหล่อพระรัศมีพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน   โดยได้รับพระเมตตากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมี  ณ วัดป่าภูก้อน  เพื่อให้พุทธบริษัทสี่จากทุกสารทิศ ได้มีโอกาสร่วมบุญมหากุศลในพิธีนี้อย่างทั่วถึงกัน

ด้วยเหตุนี้  ถือเป็นโอกาสชวนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญกุศลสถิตอยู่ในจิตใจ  ได้ร่วมบุญทอดผ้าป่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  สร้างอนุสรณ์แห่งพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์นี้  เพื่อสิริมงคลแห่งชีวิตร่วมกัน   บุญกุศลเป็นของท่านผู้มีปัญญาขวนขวาย  อยู่ในเจตนาเจริญเมตตาตน ในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญธรรรม  เพิ่มพูนพละกำลังความตั้งมั่น  เสริมสร้างคุณงามความดีในงานสักการะคุณให้มั่นคงแข็งแกร่ง   โดยมีพระสงฆ์องค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้อนุโมทนาบุญกุศล  เพื่อผลทางใจที่งดงาม  มี "ปีติ" เป็นเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐในการดำรงอยู่แห่งชีวิต  จนถึงอนาคตของลูกหลานและมนุษยชาติ    คุณประโยชน์ที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้  คือ สิ่งที่บรรพชนชาวพุทธได้มอบอริยสมบัติ และพุทธสถานที่ท่านได้ทำให้เรามา  เพื่อเพียรรักษามิให้สูญหาย ให้สืบเนื่องตราบนานเท่านาน

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก   จงดลบันดาลจิตใจของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ให้เจริญอยู่ในธรรม   มี่ความปลอดภัยในชีวิต  มีความสุขความเจริญในจิตในกาลทุกเมื่อ จนถึงพระนิพพาน  เทอญ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: