พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
ชมรมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน
แกะสลักด้วยหินอ่อนขาวจากประเทศอิตาลี
และสร้างพระวิหารที่ประดิษฐาน
ณ วัดป่าภูก้อน 
บ้านนาคำใหญ่  ตำบลบ้านก้อง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ขอเชิญชวนร่วมบุญสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธไสยาสน์อันแกะสลักด้วยหินอ่อนขาวเนื้องามจากประเทศอิตาลี  เป็นพุทธสรีระปางปรินิพพาน มีความยาว ๒๐ เมตร   เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาที่กำลังจะมาถึงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  โดยเฉพาะ ยอดเขาอาสนะพุทธะ อันเป็นพื้นที่พิเศษ  เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ขณะนี้กำลังสร้างพระวิหารเพื่อครอบองค์พระพุทธไสยาสน์นี้ มีความกว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๔๙ เมตร  รูปแบบผสมผสานจากวัฒนธรรมของลาวและไทย  การตกแต่งภายในวิจิตรด้วยความศรัทธา งดงามด้วยเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวัสดุมั่นคงถาวร

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   พวกเราเหล่าพุทธบริษัทสี่ขอแสดงความจงรักภักดีอย่างแรงกล้า  ด้วยการร่วมมือร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   ถวายงานแกะสลักหินอ่อนรูปองค์พระศาสดา ปางปรินิพพาน  ประดิษฐานขึ้นบนแผ่นดินไทย ณ วัดป่าภูก้อน  เป็นพุทธศิลป์มิ่งมงคลแห่งรัชกาลปัจจุบัน เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะด้วยความกตัญญูกตเวที ให้สมกับที่พวกเราได้มีพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมได้เกิดบนแผ่นดินไทยที่มีพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ

flower3   บุญกุศลเป็นของท่านผู้มีปัญญาขวนขวาย อยู่ในเจตนาเจริญเมตตาตนอยู่ในการบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญธรรม  เสริมบุญประเพณีเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน  โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเพียรปลูกป่า  รักษาป่าเขาให้หนาทึบเต็มไปด้วยต้นไม้  อุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่   กำเนิดธรรมชาติที่สมบูรณ์ในเนื้อที่กว่า ๓,๐๐๐ ไร่   เต็มไปด้วยเมฆหมอกแห่งความชุ่มชื้น  อากาศสะอาดผ่องใส บรรยากาศรอบๆ งดงาม  มีความสงบสงัดวิเวกอย่างยิ่ง

น้อมกราบขออำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งผลบุญกุศลที่ท่านและหมู่คณะได้ตั้งใจในการร่วมบุญมหากุศลครั้งนี้   โปรดน้อมนำคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  รุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ
TheWheel  ทอดกฐินสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน และพระวิหาร  TheWheel

  วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๐๗.๐๐ น.  รถบัสออกเดินทางจากหน้าสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย  
  ๑๖.๐๐ น.   ถึงวัดป่าภูก้อน  กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์และองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์
  ๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็นที่ลานรวมใจ
  ๑๙.๐๐ น.  เข้าที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๐๗.๐๐ น.  พระสงฆ์บิณฑบาตรอบศาลาวัดป่าภูก้อน
  ๐๘.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้า  แล้วรับประทานอาหารที่ศาลา
  ๐๙.๐๐ น.  เริ่มพิธีทอดกฐิน
                 AAPLA~16  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                 AAPLA~16  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  แล้วอาราธนาศีล
                 AAPLA~16  ท่านพระอาจารย์ให้ศีล
                 AAPLA~16  ประธานอ่านคำแผ่เมตตา  กล่าวคำถวายผ้ากฐิน  แล้วทอดผ้ากฐิน
                 AAPLA~16  พระสงฆ์รับผ้ากฐิน  แล้วสวดกรานกฐิน
                 AAPLA~16  ประธานประกาศยอดกฐิน  แล้วถวายเครื่องบริวารกฐิน พร้อมจตุปัจจัยไทยทาน
                 AAPLA~16  ท่านพระอาจารย์ให้โอวาท  แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร  กรวดน้ำ  เป็นเสร็จพิธี
  ๑๑.๐๐ น.  ชมนิทรรศการผลงานพุทธศิลป์การตกแต่งพระวิหาร
  ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ

                                         kapook_37153

Advertisements

Comments on: "ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน" (4)

  1. ยินดีด้วยสำหรับความสำเร็จครับ มีโอกาสจะไปเยี่ยมชมแน่

  2. ภูมิใจด้วยจริงๆครับ.. อนุโมทนา..ฝากเงินทำบุญได้ที่ไหน..อย่าลืมบอกนะครับ / พี่หมู

  3. ขอบพระคุณค่ะ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนปางปรินิพพานและพระมหาวิหาร สามารถร่วมบุญได้ที่วัดป่าภูก้อน หรือโอนเงินเข้าบัญชีโครงการโดยตรง ดังบัญชีต่อไปนี้“ โครงการสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน วัดป่าภูก้อน”ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานพระรามที่ ๓บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๗๗๗-๑-๓๙๒๐๐-๙หรือธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๐๓-๔-๒๐๓๘๙-๑หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมนามผู้ร่วมบุญ และชื่อที่อยู่ส่งกลับมาที่ คุณปรีดาวรรณ รุจิกนกกาญจนา สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์และโทรสาร (๐๒) ๒๘๙-๐๒๑๓ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ

  4. วันนั้นหนูจะไปช่วงงานป้าๆค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: