พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

แกะสลักลายกระจก 22 ช่องเป็นรูปองค์เทพ 22 องค์ ออกแบบเขียนภาพโดย อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

1.  icon_20081217210056 พระศิวะ (พระอิศวร , พระปิตุภูมิ , พระปรเมศวร , พระสยมภูวญาณ , นิลกัณฐ์)

    ลักษณะของพระศิวะ  

    กายสีขาว มี ๑ พักตร์ ทรงมงกุฎยอดน้ำเต้า รูปพระจันทร์เสี้ยวและดวงตาดวงที่ ๓ บนหน้าผาก หากลืมตาที่ ๓ จะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก  พระศอสีนิล มีงูพันรอบศอ  มี ๔ กร ทรงตรีศูล คฑายอดหัวกระโหลก บ่วงบาศ บัณเฑาะว์   จะทรงนุ่งหนังกวาง  มีสร้อยสังวาลเป็นงู  ส่วนพระหัตถ์ทรงตรีศูลชื่อ ชัฏวางค์ตรีศูล ปีนากคันศร ชื่อ   อชคพ  ทรงโคอุศุภราช บางครั้งก็มีชื่อเรียกกันไปอีกว่า โคนนทิราช เป็นพาหนะ

มีพระอุมาเป็นพระมเหสี มีโอรส ๒ พระองค์ คือ พระพิฆเณศวร์ และ พระขันธกุมาร
ประทับอยู่ยอดเขาไกรลาส  

นอกจากนี้ พระศิวะยังสามารถกำหนดโชคชะตาของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกโดยวิธีการร่ายรำที่มีชื่อเรียกว่า ศิวนาฏราช โดยเฉพาะที่สำคัญคือ ถ้าหากมีการร่ายรำด้วยความอ่อนช้อย ก็จะช่วยให้บรรดาเหล่ามนุษย์โลกอยู่เย็นเป็นสุข

พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระองค์จะทรงประทานพรวิเศษให้แก่คนผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรมเท่านั้น   หากผู้ใดประพฤติเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใด ๆ ก็ให้พรนั้น พระศิวะจะประทานสิ่งวิเศษให้ในไม่ช้า แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงามคนผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิต พระศิวะจะกลายเป็นเทพผู้ทำลายทันที

   icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณพรศักดิ์  ตั้งพรธิรักษ์ และครอบครัว

2. icon_20081217210056 พระนารายณ์ : เทพผู้รักษาคุ้มครองโลก(พระวิษณุ , กฤษณะ , จักรี , สี่กร , พระอวตาร , ไวยกูณฑ์นาถ)

คำว่า “พระนารายณ์” หมายถึง ผู้ที่ได้เคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ คือกำลังบรรทมอยู่เหนือหลังพญานาคราช   ชาวฮินดูที่นับถือไวษณพนิกาย เชื่อถือว่า พระวิษณุหรือพระนารายณ์นั้นจะต้องเป็นเทพสูงสุด หลักฐานตามคัมภีร์พราหมณ์ปุราณะกล่าวไว้ว่า พระศิวะได้ทรงสร้างโลกขึ้นมา แต่งานที่จะรักษาโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นเรื่องที่ยากกว่า  ดังนั้นพระศิวะจึงสร้างพระวิษณุ ให้มาเป็นผู้ช่วยรักษา  

ลักษณะของพระนารายณ์ กายสีดอกตะแบก มี ๔ กร ทรงถือคฑา สังข์ จักร และดอกบัว มีพาหนะเป็นครุฑ

มีพระลักษมี เป็นพระมเหสี
ประทับบนบัลลังค์นาคในเกษียรสมุทร

icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   ครอบครัวเพชรกิตติพล-วศมนต์-พานิชสาส์น

3. icon_20081217210056 พระพรหม : เทพผู้สร้างโลก (ธาดา , พระมาตุภูมิ , โลกาธิบดี , จตุรมุข , อัฎฐกรรณ , ปชาบดี)
เป็นเทพเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล รวมทั้งเทวโลก มนุษยโลก และยมโลก
เป็นเทพเจ้าแห่งพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา   ชาวฮินดูที่นับถือไวษณพนิกาย จะมีความเชื่ออยู่ว่าพระพรหมได้เกิดออกจากพระนาภีร์(สะดือ)ของพระนารายณ์ ในช่วงเวลาขณะที่กำลังบรรทมอยู่เหนือลำตัวพญานาคในทะเลน้ำนมหรือเกษียรสมุทร

   ลักษณะของพระพรหม   กายสีขาว มี ๔ พักตร์ ทรงมงกุฎยอดชัย  มี ๘ กร ทรงธารพระกร  แว่นขยาย  คฑา  ธนู  คัมภีร์พระเวท  ลูกประคำ  แจกัน  ช้อนหยอดเนย     ประทับอยู่บนอาสน์บัวบาน

มีพระสุรัสวดีเป็นพระมเหสี
ประทับอยู่ที่วิมาน พรหมาวรินรา ทรงหงส์เป็นพาหนะ

  icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   คุณเกรียงไกร-คุณชณภา  เชษฐโชติศักดิ์ และครอบครัว

4. icon_20081217210056 พระพิฆเนศ : เทพแห่งศิลป์ ปัญญา และความรู้ (พระวิฆเนศวร ,พิฆเณศ, พิฆเนศวร, พระคเณศ, คณปติ)

   โอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี (ในภาคของนางทุรคา) เป็นพระเชษฐาของพระขันธกุมาร                                   เป็นเทพแห่งศิลปการทุกแขนง ทั้งอักษรศาสตร์ และการช่าง
ศิลปินจึงให้ความเคารพนับถือ และยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

   ลักษณะของพระพิฆเนศ   กายสีสัมฤทธิ์ (แดง) ศีรษะเป็นช้าง  งาหักข้างหนึ่ง ทรงเทริดยอดน้ำเต้ากลม  มี ๔ กร ถือบ่วงบาศ  ดอกบัว งาข้างที่หัก และทำปางประทานพร   ทรงหนูเป็นพาหนะ

icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   บริษัท ครอบครัวลาภศรีสวัสดิ์ และครอบครัวอันศิริมงคล

5.  icon_20081217210056 พระขันทกุมาร : เทพแห่งสงคราม

   โอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี   

      ลักษณะของพระขันธกุมาร   พระรูปของพระขันทกุมารที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปนั้นเป็นรูปของเทพบุตรที่มีความเยาว์วัย ปรากฏอยู่เป็นหนุ่มน้อยที่ยังไม่เป็นหนุ่มเต็มที่นักและไม่ได้มีพระพักตร์ดุดันแต่อย่างใด  แม้จะเป็นเทพแห่งการศึกสงครามแต่พระขันทกุมารนั้นมีพระพักตร์ที่หมดจดงดงามใสสะอาดเป็นยิ่งนักเมื่อเทพบุตรองค์นี้มีความอ่อนเยาว์จึงไม่ได้ถูกเรียกขานกันว่าเทพ  แต่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นกุมาร คือ พระขันทกุมาร พระวรกายมีสีขาวนวล  มีหอกธนูและศรเป็นอาวุธประจำกาย  มีนกยูงเป็นพาหนะ

 icon_20081217210056  ศรัทธาร่วมบุญโดย   บริษัท คุณนัยทิพย์  ธีรภัค และครอบครัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: