พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

     

 

          ท่านพระครูจิตตภาวนาญาน (พระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม) องค์ประธานสงฆ์วัดป่าภูก้อน   บอกกล่าวถึงศิษยานุศิษย์   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอนุสาวรีย์ถึงจักรพรรดิอโศกมหาราช   ด้วยเครื่องหมายเสาหินขนาดใหญ่   มีธรรมจักรยกขึ้นเหนือสิงห์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร   ฐานเสาขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร  สูง ๔.๕๐ เมตรรวมธรรมจักร  โดยธรรมจักรแกะสลักจากหินไว้ท์คาร์ราร่าขนาดใหญ่  มีเสาหัวสิงห์ทำด้วยหินแกรนิตสีเหลืองจากประเทศเวียดนาม   ฐานกลมรองรับยอดเสาพระเจ้าอโศกทำด้วยหินแกรนิตแดงอินเดีย  จะตั้ง ณ บริเวณตรงข้ามพระวิหารที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี   เป็นการสดุดี  แสดงการระลึกสำนึก ถึงคุณของธรรมจักรที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงประกาศความเป็นองค์พุทธมามกะและช่วยงานสังคายนาพระไตรปิฎก   ยอยกพระพุทธศาสนา ให้พวกเราได้รักษา ส่งเสริม เผยแพร่ ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้   โดยช่างแกะสลัก อ.นริศ รัตนวิมลและคณะ   รูปแบบเสาหินพระเจ้าอโศกถือว่าเป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด และมีความสวยงามเป็นที่สุดแห่งศิลปะยุคเมารยะ    สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในคราวที่เสด็จมานมัสการพุทธสังเวชนียสถาน มีลักษณะกลมเกลี้ยงสูง ๒.๓ เมตร   ค่าแกะสลักพร้อมหินติดตั้ง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  โดยจัดเป็นผ้าป่ากองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  จำนวน ๒๘๐ กอง

          จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์อีกครั้ง  ในบุญกุศลของท่านผู้มีปัญญาขวนขวาย อยู่ในเจตนาเจริญเมตตาตนในการบำเพ็ญบุญ   เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและประกาศพระพุทธศาสนาแห่งพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน   กำเนิดธรรมชาติที่สมบูรณ์ในเนื้อที่ ๓,๐๐๐ ไร่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และปรารถนาที่จะให้พุทธบริษัทสี่ที่ได้ยล ได้ร่วม ได้สรรเสริญ และน้อมคุณอันยิ่งใหญ่ประดับด้วยพุทธบารมี  ธรรมบารมี  สังฆบารมี

         น้อมขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งผลบุญกุศลที่ท่านและหมู่คณะได้ตั้งใจในการร่วมบุญมหากุศลครั้งนี้   โปรดน้อมนำคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติแด่ทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: