พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

 

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความกตัญญูกตเวทียิ่งต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ

ณ วัดป่าภูก้อน

 วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

             บัดนี้ วัดป่าภูก้อนได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ผ่านทางองค์สมเด็จพระสังฆราช   ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี แปลว่า พระพุทธไสยาสน์แห่งพระมหามุนี   ผู้ทรงเป็นบรมครูที่ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  ประจักษ์แล้วในดวงใจของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า  ด้วยพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในที่ชุมนุมสงฆ์  พระบรมวงศานุวงศ์  และหมู่ข้าราชการ  เพื่อให้ราษฎรทั่วหล้าของพระองค์รับทราบโดยทั่วกันว่า

 

          ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ  แต่เดิมมาโยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส  และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้ว         บัดนี้   โยมได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว   จึงยอมมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า  พระธรรมเจ้า  และพระสงฆ์เจ้า    กับจะได้รับจัดการในความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป

          ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงทรงจำไว้ด้วยดีว่า  โยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด

 

            พระสงฆ์ได้อนุโมทนาสาธุการ ๓ ครั้ง

พระราชดำรัสนี้เป็นสิริมหามงคลแด่เราชาวพุทธและเจ้าภาพทุกคน ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสำนึกว่าได้พึ่งพระบุญญาบารมีของพระองค์ประดุจฉัตรแก้วกั้นเกล้า  ปรารถนาที่จะแสดงความเทิดทูน  ถวายความจงรักภักดี  และพร้อมสนองปณิธานของพระองค์ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด

          ด้วยเหตุนี้  จึงขอชวนเชิญเราท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีได้ร่วมศรัทธาในประวัติศาสตร์ กับทั้งคณะกรรมการ และผู้ร่วมเสริมสร้างงานจนสำเร็จลุล่วงจนถึงปัจจุบันนี้ทุกผู้ทุกนาม  ร่วมกันสร้างบุญกุศลน้อมเทิดไท้องค์ราชัญผู้ทรงทศพิธราชธรรม  ทรงเป็นบุพการีบุคคลของอาณาประชาราษฎร์  นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ด้วยมหาบุญมหากุศลอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้

โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๘๓ รูป  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติด้วยบทสวดโพชฌังคปริตร และบทสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา  ถวายเป็นพระราชกุศลดลให้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย   ขอจงทรงพระเกษมสำราญ  ปราศจากโรคาพยาธิ และภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งสิ้น  พร้อมเสริมสร้างสวัสดิพิพัฒนมงคล อำนวยผลให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ    และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน          ทรงมีพระราชประสงค์สิ่งใดๆ ขอสิ่งนั้นๆ จงพลันสำเร็จ   ขอพระองค์ทรงพบสิ่งที่ดีงามตลอดจิรัฏฐิติกาล  

ด้วยความปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านให้ยิ่งๆขึ้นไป    ทางคณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนจึงได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ ๘๓ รูป   พร้อมกราบเรียนท่านเจ้าภาพและทุกท่านได้ร่วมบุญกุศลกันอีกครั้งหนึ่ง  เป็นบุญในกรณีพิเศษแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดยมีพระเถรานุเถระ ๒๐ รูป ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรมรูปละ ๕,๐๐๐ บาท  และพระสงฆ์ ๖๓ รูป  รูปละ ๓,๐๐๐ บาท  

น้อมตั้งจิตขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่ได้ร่วมกระทำในครั้งนี้    จงเป็นพลวปัจจัยอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสมบูรณ์ด้วยพระสุขพลานามัย   ทรงพระเกษมสำราญ เพรียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย  เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าร่มกระหม่อมประชาชนคนไทยไปตราบนานเท่านาน   พร้อมกันนี้บุญกุศลที่เราได้สามัคคีกันทำด้วยบุญบริสุทธิ์ที่ได้น้อมถวายด้วยความกตัญญูกตเวที  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขสวัสดีมีชัยในทุกประการ  เทอญ

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าภูก้อน  (081) 866-9752, (081) 184-3743, (089) 111-9119

Advertisements

Comments on: "งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ 5-6 ธ.ค. 52" (1)

  1. ขออำนาจแห่งพุทธ ธรรม สงฆ์โอกาสอันดีของปวงชนชาวไทยและฉันก้าวถึงโอกาสอันนั้น สาธุ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: