พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

กุศลปัจจัยในการสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์ จำลอง

 

๑.    ผู้ที่ได้พบเห็นองค์พระประธานใหญ่พุทธไสยาสน์ ปรารถนาที่จะได้องค์พระจำลองไปไว้ปลูก ปลุกจิตสำนึก  ระลึกได้ในบุญบาป คุณโทษ และความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวง  ประดุจพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ประทับอยู่เป็นหลักใจ  เสริมสร้างธรรมวิชัยแด่ตน

๒.   ผู้มีศรัทธาปสาทะ ปรารถนาที่จะได้องค์พระจำลองไปกราบไหว้บูชา เพราะเป็นมรดกของแผ่นดิน

๓.   ผู้มีความกตัญญูกตเวที ปรารถนาที่จะมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ มีอายุ มีความศรัทธา

๔.    ผู้ได้พบพระพุทธคุณอันประเสริฐ  นำไปน้อมถวายสักการะครูบาพระอาจารย์แห่งตน ผู้อยู่ห่างไกล

๕.   ผู้ได้พบสิริ และมงคล จะอภิบาลพูนผลและเผยแพร่ให้เกริกไกรในการต่ออายุพระพุทธศาสนา

๖.  ผู้ได้พบเศษหินอ่อนที่ร่วงหล่นจากการแกะสลักทุกชิ้นอันอุดมมงคลทั้งสิ้น ปรารถนาจะบรรจุไว้ในรูปจำลองด้วยความเทิดทูน   สมเจตนารมณ์ของผู้เป็นเจ้าภาพ   เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา   สังฆบูชา  อำนวยให้ปรากฏพระวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยความสะอาดหมดจดงดงามแห่งพุทธศิลป์ รวมถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนต์  ให้ยิ่งใหญ่ล้ำค่า สมพระเกียรติในการสนองพระคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การบอกกล่าวบุญกุศลเป็นผลให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรับรู้  รับทำตามกำลังศรัทธา     อันบุญกุศลที่จะก่อเกิดกำเนิดขึ้นแต่ละโครงการสืบสานจากบรรพบุรุษของเราที่มีความเมตตา มหากรุณามอบไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน จนถึงอนุชนชาวพุทธ  หาประมาณในบุญคุณนั้นมิได้เลย

๗.   ผู้ได้พบเห็น ร่วมบูชา มีจิตตั้งความปรารถนาที่จะส่งเสริมให้พระวิหารสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว  ด้วยสามัคคีธรรม นำน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษให้ทันกาล มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษามหาราชเจ้า ดวงใจของไทยทั้งชาติ  ในปี พ.. ๒๕๕๔ 

๘.   ผู้ที่ได้พบเห็นโครงการสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์  ก็จะมีจิตสำนึกว่าการซ่อมแซม ดูแล รักษา ส่งเสริม  ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยปัจจัยและบุคคลต่างๆ จากศรัทธาสาธุชน   ทรัพย์ที่ได้รับการบริจาคนั้นจะอำนวยประโยชน์แด่มูลนิธิ พุทธอุทยาน วัดวาอาราม สาธารณประโยชน์  สังฆประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งต้องอาศัยโครงการนี้ทั้งสิ้น

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: