พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีและพระวิหาร วัดป่าภูก้อน

 

ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่า

สมทบทุนสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
จำนวน 84,000 กองๆ ละ 2,000 บาท

Advertisements

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างพระวิหาร

กองละ ,๐๐๐ บาท  สามารถร่วมบุญได้ตลอดไป

จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

และ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีร่วมบุญเข้าบัญชี  ดังต่อไปนี้

ชื่อปัญชี  “ทอดผ้าป่าสร้างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ฯ” 

1.       ธนาคารกรุงเทพ  สาขายานนาวา  

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 103-4-30600-9

2.       ธนาคารกรุงไทย  สาขายานนาวา 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  010-0-42826-6

3.       ธนาคารกสิกรไทย  สาขายานนาวา 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  013-2-80011-1

 4.        ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเจริญกรุง ซอย 72 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 126-2-17067-1

และโปรดส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร และพระผง ของผู้ร่วมบุญ

ที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถึงคุณปรีดาวรรณ รุจิกนกกาญจนา

โทรศัพท์และโทรสาร (02) 688-3700

พิธีพุทธาภิเษก

กำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

  พระวิหาร   วัดป่าภูก้อน  บ้านนาคำใหญ่  ตำบลบ้านก้อง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

 

วันเสาร์ที่  3  กรกฎาคม  2553

6.00.           เปิดลงทะเบียนพระภิกษุสามเณร

7.00 .           ท่านพระครูจิตตภาวนาญาณ  ใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณร

                        และสาธุชนร่วมใส่บาตสงฆ์ รอบศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน

7.30 น.            ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์ให้พร

9.00 .           ท่านพระครูบริหารสมาธิคุณ (พระอาจารย์คำสด อรุโณ) นำพิธีคารวะท่านพระครูจิตตภาวนาญาณ

                        โดยกล่าวคำขอขมา แล้วคณะศิษยานุศิษย์กล่าวคำสักการะคุณ

                        พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้านถวายพานดอกไม้บายศรี

                        ท่านพระอาจารย์เทศนาธรรม    จากนั้นน้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์

9.45 .           ท่านพระครูบริหารสมาธิคุณ นำพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน สรงน้ำท่านพระอาจารย์

                        ตามลำดับดังนี้  พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา

10.15 .         ท่านพระอาจารย์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

                       มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 5 โรงเรียน และทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ในวัด

                        จากนั้น มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำบ้านแก่ชาวบ้านนาคำใหญ่

11.00 น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถระ  พระสงฆ์อนุโมทนา

15:00  น.            ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์

18.08  น.             ประกอบพิธีพุทธาภิเษก  พระพุทธไสยาสน์จำลอง  พระประจำวัน  และวัตถุมงคล

         สมเด็จพระวันรัต  ผู้รักษาการณ์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  และกรรมการมหาเถระสมาคม 

      วัดบวรนิเวศวิหาร  เจิมเทียนชัย  เทียนวิปัสสี 1 คู่ แล้วจุดเทียนชัยพร้อมทั้งเทียนวิปัสสีด้วย

         พระสงฆ์  16  รูป  สวดพระคาถา  จุดเทียนชัย

         พระสงฆ์  16  รูป  เจริญพระพุทธมนต์  จบแล้ว  พระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

         พระมหานาค 4 รูป  สวดพระคาถาพุทธาภิเษก  ไปจนแล้วเสร็จ

         พระธรรมบัณฑิต  กรรมการพระมหาเถระสมาคม   เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  

       ดับเทียนชัย  โปรยข้าวตอกดอกไม้  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

         พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่  4  กรกฎาคม  2553

  7:00  น.             พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรอบศาลาอุโบสถ

  8:00  น.             ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุและสามเณร

  9:00  น.             ท่านพระครูจิตตภาวนาญาณและเจ้าภาพ   ทำพิธีถวายทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์  66  รูป  เป็นเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ  :    เที่ยวบินไป-กลับ  กรุงเทพฯ-อุดรธานี

ขาไป      การบินไทย           ออกจากสุวรรณภูมิ    13:30  น.          ถึงสนามบินอุดรธานี  14:30 น.  ถึงวัดประมาณ   16:30 น.

ขากลับ  การบินไทย           ออกจากวัดป่าภูก้อน  12:15  น.         ถึงสนามบินอุดรธานี  14:15 น.  บินเวลา 15:15 น.

ถึง กทม.  16:15   น.

ขอเชิญบูชาพระประจำวัน นำปัจจัยร่วมบุญสร้างพระวิหาร องค์ละ 15,000 บาท

  เนื่องในมหามงคลสมัย ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554  คณะพุทธบริษัทสี่วัดป่าภูก้อนมีจิตน้อมระลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย จึงพร้อมใจกันดำริสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน แกะสลักจากหินขาวคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร พร้อมพระวิหาร ซึ่งจะเป็นงานพุทธศิลป์ที่งดงามและล้ำค่าประจำสมัยรัชกาลที่ 9 มีระยะเวลาการก่อสร้างรวม 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2553 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 280 ล้านบาท

  ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำวัน เป็นเนื้อเซรามิค (Porcelain) โดยมีส่วนผสมจากมวลสารหินอ่อนขาวคาร์ราร่า ที่ได้จากการแกะสลักพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพานองค์จริง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไว้บูชา อันจะเป็นมหาสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนสร้างพระวิหารและอาคารรอบลานเขาให้สัมฤทธิ์ผลตามเวลาที่กำหนดไว้

 
ขอเชิญบูชาพระประจำวัน นำปัจจัยร่วมบุญสร้างพระวิหาร
 

พระพุทธรูปประจำวัน วัดป่าภูก้อน

 พระประจำวันอาทิตย์                      พระประจำวันจันทร์                               พระประจำวันอังคาร   
                                                                                  
ฐาน 7 นิ้ว สูง 24 นิ้ว                         ฐาน 7 นิ้ว สูง 24 นิ้ว                            ฐาน 23 นิ้ว สูง 8 นิ้ว    
 พระปางถวายเนตร                           พระปางห้ามสมุทร                                 พระปางไสยาสน์
 
 
  พระประจำวันพุธ                          พระประจำวันพฤหัสบดี                           พระประจำวันศุกร์
                                                                                        
ฐาน 7 นิ้ว สูง 24 นิ้ว                      หน้าตัก 8 นิ้ว สูง 12 นิ้ว                       ฐาน 7 นิ้ว สูง 24 นิ้ว   
พระปางอุ้มบาตร                         พระปางสมาธิหรือปางตรัสรู้                         พระปางรำพึง
 
                                                   
                                                     พระประจำวันเสาร์
                                                     
                                                 หน้าตัก 8 นิ้ว สูง 17 นิ้ว    
                                                      พระปางนาคปรก
 
หากท่านร่วมบุญบูชาพระพุทธรูปประจำวันทั้งชุด 8 องค์ 100,000.- ท่านจะได้รับพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนปางปรินิพพานขนาด 9 นิ้ว เพิ่มขึ้นอีก 1 องค์

 

                        ขออนุโมทนาบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
                   

      

รายละเอียดการร่วมบุญ

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหา มุนีจำลอง

หล่อด้วยผงหินอ่อนขาวคาร์ราร่าที่ได้จากการแกะสลักพระพุทธไสยาสน์องค์จริง มี 2 ขนาด
ความยาว 12 นิ้ว บูชาองค์ละ 3,999 บาท
ความยาว 9 นิ้ว   บูชาองค์ละ 2,999 บาท

  •  

พระสิทธัตถะราชกุมาร

หล่อด้วยผงหินอ่อนขาวคาร์ราร่าที่ได้จากการแกะสลักพระพุทธไสยาสน์องค์จริง ความสูง 9 นิ้ว รวมฐาน
บูชาองค์ละ 999 บาท

  •    

เหรียญหินอ่อนพระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี

แกะสลักจากหินอ่อนขาวคาร์ราร่าที่ใช้สร้างพระพุทธไสยาสน์องค์จริง มี 2 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 และ 4.5 ซม.
บูชาเหรียญละ 499 บาท
 

ที่มา watpaphukon.org/

 
รายละเอียดการร่วมบุญบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีจำลอง ขนาด 9"  2,999.- และ 12"  3,999.-
 
  ขอแจ้ง "ชื่อบัญชีการร่วมบุญพระพุทธไสยาสน์ และพระประจำวัน" ดังนี้ค่ะ
 
       บัญชีชื่อ "พระประจำวัน วัดป่าภูก้อน"
      
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขายานนาวา
 
     บัญชีออมทรัพย์เลขที่  103-4-25359-9

 

โดย
   – ชำระเงินสด ที่ร้านนิทรรศการโครงการฯ หน้าองค์พระมหาเจดีย์ หรือ ที่ศาลา 1 หน้าพระวิหาร

   หากท่านมีใบสั่งจองบูชาพระพุทธรูป โปรด โอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น แล้วแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบสั่งจอง พร้อมเขียนรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ 
   และ หากท่านไม่มีใบสั่งจองบูชาพระพุทธรูป โปรด – โอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น แล้วแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ พร้อมระบุว่า ร่วมบุญบูชาพระพุทธไสยาสน์ขนาด………..นิ้ว จำนวน……………องค์ ไปที่
 
   สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ (02) 289-0213, (02) 688-3700 ถึง คุณปรีดาวรรณ รุจิกนกกาญจนา
 
   เพื่อให้คุณปรีดาวรรณ เซ็นรับทราบ แล้วทางเจ้าหน้าที่โครงการ ณ สำนักงานที่กรุงเทพ จะแฟกซ์กลับหรือส่งใบสั่งจองไปทางไปรษณีย์เพื่อเป็นการตอบรับ และโปรดเก็บเป็นหลักฐานไว้จนกว่าจะได้รับองค์พระ

  ซึ่งการรับองค์พระนั้น สามารถรับได้ตั้งแต่ หลังงานวันพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ที่วัดป่าภูก้อน หรือ 
   1. รับด้วยตนเอง ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์  ที่

        สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ กรุงเทพ   (โปรดโทรแจ้งล่วงหน้า)

        2207 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ฯ 10120

   2. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป (โปรดระบุ)

    ทางโครงการจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมบุญได้แจ้งมานะคะ

                       ขออนุโมทนาทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้นะคะ 

 

กุศลปัจจัยในการสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์ จำลอง

 

๑.    ผู้ที่ได้พบเห็นองค์พระประธานใหญ่พุทธไสยาสน์ ปรารถนาที่จะได้องค์พระจำลองไปไว้ปลูก ปลุกจิตสำนึก  ระลึกได้ในบุญบาป คุณโทษ และความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวง  ประดุจพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ประทับอยู่เป็นหลักใจ  เสริมสร้างธรรมวิชัยแด่ตน

๒.   ผู้มีศรัทธาปสาทะ ปรารถนาที่จะได้องค์พระจำลองไปกราบไหว้บูชา เพราะเป็นมรดกของแผ่นดิน

๓.   ผู้มีความกตัญญูกตเวที ปรารถนาที่จะมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ มีอายุ มีความศรัทธา

๔.    ผู้ได้พบพระพุทธคุณอันประเสริฐ  นำไปน้อมถวายสักการะครูบาพระอาจารย์แห่งตน ผู้อยู่ห่างไกล

๕.   ผู้ได้พบสิริ และมงคล จะอภิบาลพูนผลและเผยแพร่ให้เกริกไกรในการต่ออายุพระพุทธศาสนา

๖.  ผู้ได้พบเศษหินอ่อนที่ร่วงหล่นจากการแกะสลักทุกชิ้นอันอุดมมงคลทั้งสิ้น ปรารถนาจะบรรจุไว้ในรูปจำลองด้วยความเทิดทูน   สมเจตนารมณ์ของผู้เป็นเจ้าภาพ   เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา   สังฆบูชา  อำนวยให้ปรากฏพระวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยความสะอาดหมดจดงดงามแห่งพุทธศิลป์ รวมถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนต์  ให้ยิ่งใหญ่ล้ำค่า สมพระเกียรติในการสนองพระคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การบอกกล่าวบุญกุศลเป็นผลให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรับรู้  รับทำตามกำลังศรัทธา     อันบุญกุศลที่จะก่อเกิดกำเนิดขึ้นแต่ละโครงการสืบสานจากบรรพบุรุษของเราที่มีความเมตตา มหากรุณามอบไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน จนถึงอนุชนชาวพุทธ  หาประมาณในบุญคุณนั้นมิได้เลย

๗.   ผู้ได้พบเห็น ร่วมบูชา มีจิตตั้งความปรารถนาที่จะส่งเสริมให้พระวิหารสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว  ด้วยสามัคคีธรรม นำน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษให้ทันกาล มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษามหาราชเจ้า ดวงใจของไทยทั้งชาติ  ในปี พ.. ๒๕๕๔ 

๘.   ผู้ที่ได้พบเห็นโครงการสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์  ก็จะมีจิตสำนึกว่าการซ่อมแซม ดูแล รักษา ส่งเสริม  ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยปัจจัยและบุคคลต่างๆ จากศรัทธาสาธุชน   ทรัพย์ที่ได้รับการบริจาคนั้นจะอำนวยประโยชน์แด่มูลนิธิ พุทธอุทยาน วัดวาอาราม สาธารณประโยชน์  สังฆประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งต้องอาศัยโครงการนี้ทั้งสิ้น

 

 

Tag Cloud